Viên thả lẩu, viên rau củ hải sản, tôm viên surimi ship tận nhàViên thả lẩu, viên rau củ hải sản, tôm viên surimi ship tận nhà

Hàng về ngập mồm, e vẫn ship 24/24. Hút chân không cẩn thận luôn Ib ko thấy trả lời vui lòng call 0907441993

Facebook: Mai Hồ

Sʜɪᴘ 24/24 0907441993
Sᴇᴛ 65ᴋ đᴀ̂̀ʏ đᴀ̣̆ɴ 1-2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̆ɴ
Sᴇᴛ 95ᴋ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̆ɴ
Nᴏ́ɪ KHÔNG ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̣̂ɴ ʀᴀᴜ
Sᴇᴛ ɢᴏ̂̀ᴍ TOPPING ᴄʜᴏ ᴀᴄᴇBᴀ́ɴʜ ɢᴀ̣ᴏ
Vɪᴇ̂ɴ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉ ʜᴀ̉ɪ sᴀ̉ɴ
Tᴏ̂ᴍ ᴠɪᴇ̂ɴ Sᴜʀɪᴍɪ
Bᴏ̀ Vɪᴇ̂ɴ
Cᴀ́ Vɪᴇ̂ɴ
Vɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ɴʜɪ́ᴍ
Xᴜ́ᴄ xɪ́ᴄʜ
Tᴏ̂ᴍ đɪ̣ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ
Hồ Lô
Mᴜ̛̣ᴄ xᴏᴀ̆́ɴ
Vɪᴇ̂ɴ ʜsᴀɴ ᴘʜᴏᴍᴀɪ
Sᴜ̉ɪ Cᴀ̉ᴏ
Tʜᴀɴʜ Cᴜᴀ
Cʜᴀ̉ Cᴀ́
Sᴏ̂́ᴛ Hᴀ̀ɴ
Rᴀᴜ ᴄᴀ̉ɪ ᴛʜᴀ̉ᴏ
Đᴏ̂̀ ɢᴏ̣ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ
Bᴀ́ɴʜ ɢᴀ̣ᴏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ : 10ᴋ
Bᴀ́ɴʜ ɢᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏᴍᴀɪ : 20ᴋ
Vɪᴇ̂ɴ ʀᴀᴜ ᴄᴜ̉ - ᴛᴏ̂ᴍ - ʙᴏ̀ - ᴄᴀ́ : 20ᴋ
Xᴜ́ᴄ xɪ́ᴄʜ : 10ᴋ
Vɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̉ɪ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴏᴍᴀɪ : 10ᴋ
Cʜᴀ̉ ᴄᴀ́ : 10ᴋ
Sᴜ̉ɪ Cᴀ̉ᴏ : 10ᴋ
Tʜᴀɴʜ ᴄᴜᴀ : 10ᴋ
Nᴀ̂́ᴍ Kɪᴍ : 10ᴋ
Bᴀ ᴄʜɪ̉ ʙᴏ̀ ᴍʏ̃ : 90ᴋ/ᴋʜᴀʏ 500ɢ

Đăng nhận xét

Viết bình luận (0)

Mới hơn Cũ hơn